Regulamin Portalu Informacyjnego Garwolin24.com

1.
Regulamin niniejszy określa podstawowe zasady bezpłatnego korzystania z Portalu Informacyjnego Garwolin24.com . Portal umożliwia użytkownikom wymianę informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy.

2.
Dostęp do serwisu Garwolin24.com posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet za wyjątkiem osób nie stosujących się do zasad i regulaminu Garwolin24.com.

3.
Użytkownik (Internauta Portalu Informacyjnego Garwolin24.com) publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja Garwolin24.com nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach strony Garwolin24.com.
 
3.1 Każdy użytkownik zamieszczając wpis, komentarz, ogłoszenie, artykuł na stronie Portalu Informacyjnego Garwolin24.com w pełni akceptuje to, że bierze na siebie całą odpowiedzialność prawną powstania i istnienia takiego wpisu.  
3.2 Serwis Garwolin24.com umożliwia publikację wiadomości oraz dodawanie zdjęć użytkownikom Portalu Informacyjnego Garwolin24.com. Dodając artykuł autor bierze na siebie odpowiedzialność za treść artykułu oraz za zamieszczone fotografie.

3.3 Informujemy, iż treści zamieszczane w artykułach reporterów Garwolin24.com, komentarzach, lub innych rubrykach, w których internauta może dodać swój wpis nie są stanowiskiem redakcji oraz firmy i nie stanowią one odzwierciedlenia naszych upodobań bądź sympatii.

4.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na stronach Portalu Informacyjnego Garwolin24.com treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Nie dopuszczalne jest również obrażanie innych użytkowników portalu oraz autorów tekstów.

5.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na stronach Portalu Informacyjnego Garwolin24.com treści uznanych powszechnie za obraźliwe, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady Netykiety.
Niedozwolone jest również zamieszczanie jakichkolwiek danych osobowych (nazwiska, adresy, telefony itd.) innych osób lub firm.

6.
Niedopuszczalne jest również samowolne umieszczanie przez internautów na stronach Portalu Informacyjnego Garwolin24.com (w tym także w dziale ogłoszeń) przekazów reklamowych oraz antyreklamowych jakichkolwiek firm czy osób a także wpisów, treści, komentarzy, informacji godzących w interes Garwolin24.com. Wpisy typu: odradzam, nie polecam, oszuści, złodzieje itp. będą usuwane z Portalu Informacyjnego Garwolin24.com.

7.
Portal Informacyjny Garwolin24.com zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu.

8.
Przy zamieszczaniu przez użytkownika wpisu, komentarza lub jakiejkolwiek innej treści, Garwolin24.com zachowuje adres IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu Garwolin24.com przy zamieszczaniu wpisu. Garwolin24.com nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Portalu Informacyjnego Garwolin24.com innym osobom lub instytucjom, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

9.
Redakcja Garwolin24.com dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu Informacyjnego Garwolin24.com oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

10.
Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia wybranych stron, wpisów, artykułów, komentarzy z treści serwisu Portalu Informacyjnego Garwolin24.com bez podawania przyczyn takiego działania.

11.
Redakcja Garwolin24.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

UWAGA!
Wszelkie dane, artykuły, zdjęcia, informacje zamieszczone w Portalu Informacyjnym Garwolin24.com są chronione i zastrzeżone jako prawa majątkowe Garwolin24.com, a wszelkie próby kopiowania, przepisywania oraz publikowania tych danych bez naszej zgody są ZABRONIONE (w myśl Kodeksu Karnego, Art. 284. § 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3)