Strażnik SOK

Dodane 12 sierpnia 2021, 17:08

Pilawa
Strażnik SOK

 
Warszawa, Radom, Tłuszcz, Pilawa
Numer referencyjny: Z/SOK/15/08/21

Co zyskasz?

 • Umowę o pracę
 • Opiekę medyczną
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo-rekreacyjny

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych,
 • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych,
 • podejmowanie interwencji w stosunku do osób popełniających czyny zabronione prawem,
 • patrolowanie obszaru kolejowego i pociągów pasażerskich zgodnie z poleceniami przełożonych,
 • zabezpieczanie śladów, dowodów i mienia oraz udzielanie pomocy osobom  poszkodowanym w miejscu powstania wypadku kolejowego do czasu przybycia służb medycznych, organów dochodzeniowych i komisji powypadkowej,
 • sprawdzanie, zabezpieczanie i konwojowanie  przesyłek towarowych,
 • ujęcie i niezwłoczne doprowadzenie do policji osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcie czynności wykraczających poza uprawnienia Straży Ochrony Kolei,
 • nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego oraz występowanie przed sądem i organami administracji państwowej w sprawach związanych z podejmowanymi działaniami służbowymi,
 • prowadzenie dokumentacji służbowej.
 

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności (Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2332 z późn. zm.),
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • nienaganna opinia,
 • ukończone 21 lat,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.


Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe w specjalności bezpieczeństwo publiczne,
 • prawo jazdy kat. B.,
 • znajomość sztuk walki i technik interwencyjnych,
 • znajomość języka obcego,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie podstawowym,
 • uprawnienia instruktora strzelectwa,
 • uprawnienia instruktora Taktyk i Technik Interwencji,
 • kwalifikacje ratownika medycznego.

Komentarze (0)

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Garwolin24.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.