Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj

Dodane 21 stycznia 2016, 08:39
Zdjecie poglądowe: interent Nieodpłatna pomoc na wielu płaszczyznach. W naszym powiecie Caritas Diecezji Siedleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Równych Szans uruchomiło dwa punkty pomocy.

Konferencja w Łaskarzewie

Konferencja pt. „Współpraca na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w województwie mazowieckim”, odbędzie się dnia 22 stycznia 2016 r. o godzinie 10:00
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Łaskarzew w Łaskarzewie, przy ul. Rynek Duży 32.

PROGRAM KONFERENCJI:

10.00–10.15  Rozpoczęcie konferencji - powitanie Gości  
10.15–10.30 Współpraca na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem na przykładzie doświadczeń Caritas Diecezji Siedleckiej - Ks. Marek Bieńkowski, Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej
10.30–11.00 Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej jako narzędzie kompleksowej pomocy skierowane do osób pokrzywdzonym przestępstwem i osób im najbliższym – Iwona Przewor,  Prezes Stowarzyszenia Równych Szans BONA FIDES,
11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-11.45 Konsekwencje pokrzywdzenia przestępstwem. Potrzeby  osoby pokrzywdzonej przestępstwem i jej rodziny -  psycholog/psychoterapeuta Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Siedlcach,
11.45-12.15 Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci – prawnik Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Siedlcach,  
12.15-12.30 Rola Zespołów Interdyscyplinarnych w systemie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem,
12.30 - Podsumowanie, dyskusja.

Caritas Diecezji Siedleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Równych Szans

BONA FIDES rozpoczęło współpracę w zakresie tworzenia na terenie diecezji siedleckiej instytucjonalnych form wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym z terenu województwa mazowieckiego. W wyniku tej współpracy opracowany został projekt „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej”, który jest realizowany
od dnia 01 stycznia 2016 r. Działania są współfinansowane z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

W ramach Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej będą prowadzone kompleksowe działania ukierunkowane na niwelowanie skutków doświadczanych przestępstw oraz pomoc
w rozwiązaniu trudnych sytuacji związanych i bezpośrednio wynikających z doświadczającego przestępstwa. Oferta Centrum jest odpowiedzią na bariery z jakimi borykają się osoby pokrzywdzone przestępstwem, które uniemożliwiają im reagowanie na krzywdzenie.

W związku z powyższym osoba pokrzywdzona przestępstwem lub/i osoba jej najbliższa będą mogły skorzystać nieodpłatnie z następujących form pomocy:

    poradnictwo prawne;
    poradnictwo psychologiczne/psychiatryczne;
    psychoterapia;
    doradztwo zawodowe ukierunkowane na wejście na rynek pracy;
    konsultacje z pracownikiem socjalnym;
    pokrycie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych;
    pokrywanie kosztów kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe;
    udzielania schronienia w formie mieszkania interwencyjnego w sytuacji występowania zagrożenia dla zdrowia i życia osoby pokrzywdzonej w związku z doświadczanym przestępstwem;
    pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek
nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
    dofinansowanie do czynszu i opłat eksploatacyjnych w sytuacji gdy opłacanie tych kosztów jest utrudnione w konsekwencji doświadczanego przestępstwa (tylko
w przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu i zamieszkiwania bez sprawcy przestępstwa);
    finansowanie dojazdu do CPI w Siedlce;
    bonów żywnościowych;
    zakupu odzieży, obuwia oraz środków czystości;
    organizacji wyjazdu wakacyjnego dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem połączonego
z realizacją oddziaływań psychologicznych/profilaktycznych.

Powyższe wsparcie będzie realizowane w siedzibie Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Siedlcach oraz następujących filiach:

Skórzec – ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec tel. 500 566 876 / 500 566 881/ 25 640 71 30
Łosice – ul. Narutowicza 2, 08-200 Łosice, tel. 500 566 924 / 500 566 881/ 25 640 71 30
Łaskarzew – ul. Alejowa 13, 08-450 Łaskarzew, tel.  500 566 898 / 500 566 881/ 25 640 71 30
Stały Punkt Mobilny CPI w Trojanowie – 08-455 Trojanów 57 A, tel. 500 566 881/
25 640 71 30.

Dostępność wsparcia w ramach CPI jest uregulowana w Regulaminie Centrum.
Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu zapraszamy
do naszej siedziby przy ul. Budowlanej 1, w Siedlcach. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 500 566 881 lub 25 640 71 30  oraz adresem e-mail: siedlce.cpi@caritas.pl.

Oferta CPI charakteryzuje się pełnym profesjonalizmem, standaryzacją świadczonych usług ukierunkowanych na interdyscyplinarne wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin. Ponadto chcąc zwiększyć dostępność świadczonej pomocy,
a także budować świadomość dotyczącą praw osób pokrzywdzonych przestępstwem
w ramach przedsięwzięcia będzie funkcjonowało Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. W ramach Mobilnego Centrum będziemy świadczyć bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną na terenach gmin województwa mazowieckiego.  

Informacja prasowa

Komentarze (0)

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Garwolin24.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.