Jesteśmy dumni z sukcesów naszych kolegów!

Dodane 5 grudnia 2017, 08:14
Justyna Kępka i Monika Segin (SZKOLNE KOŁO DZIENNIKARSKIE) 19 czerwca bieżącego roku rozpoczął się nabór do III edycji projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka.

Stypendium ma charakter naukowy. Jego łączna kwota wynosi około 4770 zł dla jednego ucznia. Pieniądze muszą być wydatkowane wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem stypendysty poprzez realizację indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego (m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, literatury fachowej, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych oraz korzystanie      z Internetu, itp.). W ramach programu stypendialnego w roku 2017/18 zostało przyznanych ponad 600 stypendiów.

Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniom dotychczasowych gimnazjów i liceów ogólnokształcących z obszaru województwa mazowieckiego, szczególnie uzdolnionym w zakresie przedmiotów ogólnych, tj. przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

Oto stypendyści z naszej szkoły:
 Angelika Kutwińska IV TŻ ( Technik żywienia i usług gastronomicznych)

Angelika już drugi rok otrzymuje stypendium Mazowieckiego programu stypendialnego. Tworzy projekt, którego celem ogólnym jest poszerzanie wiedzy na temat wartości odżywczej różnych napojów i zapotrzebowania organizmu człowieka na wodę. Opiekę nad uczennicą w realizacji projektu sprawuje Pani Sabina Benicka.
Tegoroczna maturzystka pieniądze otrzymane ze stypendium wyda na rozwój osobisty, min. kurs barmański, który będzie umożliwiał dalszy rozwój dziewczyny w zawodzie, w którym się uczy.
Angelika jest zawsze pogodna, przebojowa; reprezentuje szkołę w Poczcie Sztandarowym, chętnie występuje w szkolnych przedstawieniach (niezapomniane Śluby panieńskie!). Brała udział w wielu konkursach, jest laureatką Eliminacji Ogólnopolskich OWiUR, dzięki czemu ma już zapewniony indeks na wybraną przez siebie uczelnię. Na początku listopada Angelika otrzymała Stypendium Starosty Powiatu Garwolińskiego, a w ostatni czwartek 30 listopada odebrała w Siedlcach Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jest się czym pochwalić!
Angela swoje plany wiąże ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  gdzie będzie kształcić się jako dietetyk.

Piotr Guba IV TMR (technik mechanizacji rolnictwa)
Wpływ zastosowanego układu zasilania paliwem a koszty eksploatacji pojazdu -  to tytuł projektu kolejnego ucznia naszej szkoły - Piotra Guby, któremu pomocą i opieką służy Pan Sławomir Poświata.
Pieniądze ze stypendium zastaną przeznaczone przez Piotra na pomoce niezbędne do wykonania projektu oraz do dalszego kształcenia i rozwijania własnych zainteresowań.
Po skończeniu technikum uczeń planuje dalszą naukę na SGGW na Wydziale Leśnictwa - co w przyszłości umożliwi mu zdobycie pracy leśnika. Piotrek ma już w kieszeni indeks na kierunek przyrodniczy dowolnej uczelni – podobnie jak Angelika jest laureatem Eliminacji Ogólnopolskich OWiUR.

Bartłomiej Żelazo IV TPS (technik pojazdów samochodowych)
Bartek swój projekt  zatytułował Wpływ układu hamulcowego i kierowniczego na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Opiekunem stypendysty został Pan Robert Więckowski.
Pieniądze ze stypendium chłopak przeznaczy na przyrządy do projektowania i dalszego kształcenia umiejętności oraz kurs z zakresu układu kierowniczego.
Po zdanej maturze uczeń technikum planuje rozpoczęcie studiów inżynieryjnych na Politechnice Warszawskiej, które ma zamiar połączyć z pracą w warsztacie samochodowym. W przyszłości chciałby też założyć własny warsztat.

Jakub Nowak IV TU ( technik urządzeń i usług energii odnawialnej)  
Jakub jest kolejnym naszym stypendystą Mazowieckiego programu stypendialnego. Tytuł projektu, który tworzy brzmi: Wpływ mikroinstalacjii fotowoltanicznej na oszczędności związane ze zmniejszeniem opłat za energię elektryczną w gospodarstwie domowym. Opiekunem stypendysty jest Pan Sławomir Poświata.
Pieniądze ze stypendium zostaną przeznaczone przez ucznia na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltanicznej oraz uzyskanie uprawnień elektrycznych. W tej chwili Jakub skupia się na nauce do egzaminu zawodowego i matury. Swoją przyszłość zamierza związać z energetyką odnawialną oraz - co się z tym wiąże - ochroną środowiska. Jakub jest przewodniczącym szkolnego samorządu, od września zasiada w Radzie Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej. Współorganizował wiele szkolnych uroczystości, m.in. dzień otwarty szkoły, otrzęsiny klas pierwszych. Kuba angażuje się z dużym powodzeniem w promocję naszej szkoły.


Wszystkim naszym kolegom stypendystom gratulujemy i życzymy zrealizowania planów zawodowych i osobistych.

                    Justyna Kępka i Monika Segin (SZKOLNE KOŁO DZIENNIKARSKIE)


                            

Komentarze (3)

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Garwolin24.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.
Prymus
  (6 grudnia 2017, 09:25)
Jakieś wybory się szykują, że taki artykuł promocyjny uczniowie sobie zafundowali.
chciałbym być jak kuba nowak
  (6 grudnia 2017, 11:16)
opisz swój problem - nie mam problemu
Wiśta wio
  (6 grudnia 2017, 18:49)
Nowak to taki wiejski celebryta.